Bezpečnostní pokyny při užívání svíček:

Každý spotřebitel by měl sledovat a dodržovat bezpečnostní označení uvedené na svíčkách (od zapálení po uhašení svíčky). Pokud toto bezpečnostní označení výrobek neobsahuje, věnujte zvýšenou pozornost těmto pokynům a informacím, které je nutno dodržovat !

 • Nechávejte hořící svíčku bez dozoru.
 • Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a zvířat.
 • Svíčku nezapalujte v blízkosti hořlavých předmětů.
 • Svíčka může vytékat, proto svíčku vždy palte ve svícnu nebo nehořlavé misce/podnosu. Tavnou misku udržujte v čistotě.
 • Při opětovném zapálení svíce dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ulomení knotu.
 • Nenechávejte svíčku hořet v průvanu.
 • Nepokládejte a nepalte svíčky v blízkosti zdrojů tepla.
 • Svíčka musí být při pálení ve svislé poloze.
 • Hořící svíčky umístěte vždy alespoň 10 cm od sebe.
 • Neodhořený okraj svíce ořízněte.
 • V roztaveném vosku nesmí být nečistoty, aby nedošlo k jejich vznícení.
 • Před zapálením odstraňte ze svíce všechny obaly.
 • Před zapálením sestřihněte knot na 7-9 mm. Stejně tak během pálení udržujte knot 7-9 mm dlouhý. Svíčka tak nebude čadit a vytékat.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.